Att köpa i Spanien

När du har hittat en bostad som du känner att du verkligen vill ha uppkommer naturligt en rad frågor i samband med ett köp. Här nedan tar vi upp de vanligaste frågorna som våra kunder haft genom åren.

Köp nyproduktion genom oss. Vi har den kunskap och erfarenhet du behöver!

En del av vår förmedling av bostäder i Spanien är och har varit nyproduktion. Vi samarbetar endast med de mest solventa och välrenommerade byggherrarna och vi är mycket noggranna med att de nybyggnadsprojekt som vi rekommenderar uppfyller våra krav på en bra investering.

Förutom en hög byggnadskvalitet ställer vi stora krav på övriga faciliteter såsom vackra och inbjudande gemensamma trädgårdar och poolanläggningar liksom närhet, helst gångavstånd till övrig service såsom affärer, caféer, restauranger etc.

Vår kompetens och erfarenhet inom nyproduktion tillsammans med vårt kontaktnät inom hantverksektorn gör att du på ett säkert och tryggt sätt kan köpa din nyproducerade drömbostad genom oss. Vi håller dig självklart uppdaterad under byggnadsprocessen och finns alltid med vid slutbesiktningen av din bostad.

Med andra ord – vi hjälper dig genom hela köpprocessen, kontrollerar alla köpehandlingar och ser till att du gör en säker och trygg affär.  Och när du har köpt så finns vi på plats nära dig, vårt kontor ligger bara på några minuters bilväg från de flesta av våra rekommenderade nybyggnadsprojekt.

Överskådliga kostnader och personlig stil

Nyproduktion köper du till fast pris, vilket innebär att du slipper påfrestande budgivningar. Ett nytt hem kräver inte heller någon tidsödande och kostsam renovering. Allt är klart för möblering och vissa byggherrar erbjuder även fullt möblerade bostäder.

Varje nyproduktion har ett originalutförande som du kan påverka genom antingen kostnadsfria val, eller tillval som du köper till. Det kan röra sig om val av kakel & klinkers, skåpluckor, inner- och garderobsdörrar eller en justerad planlösning. Möjligheterna är många och varierar mellan olika projekt – men tänk på att du måste vara ute i tid!

Resan mot ett nyproducerat hem i Spanien är förstås längre än om du väljer att köpa en redan befintlig bostad. Men att det är väl värt mödan kommer du att förstå när du sätter nyckeln i din nya dörr. Välkommen hem!

Betalningsvillkor vid köp av nyproduktion

Vid köp av bostäder som är under uppförande sker normalt betalningar etappvis under byggnationen, där byggherren förser köparen med bankgarantier för alla belopp som erlagts innan bostaden är klar.  En normal betalningsplan kan se ut så här:

 • 3 000-6 000 € vid reservation av en bostad
 • 40-50% betalning i samband med påskrivet köpekontrakt
 • Resterande belopp vid tillträde

Övriga kostnader och avgifter

 • Spansk mervärdesskatt (IVA) för nyproduktion av bostäder om 10% av köpeskillingen
 • Ytterligare ca 2,5 % för täckning av notarie- och advokatarvoden samt registreringsavgifter.
 • Kontakta oss för ett detaljerat kostnadsförslag på den bostad som du är intresserad av

Resales – begagnat och nyckelfärdigt

Vi har ett stort antal lägenheter, radhus och villor till salu i våra områden där du kan flytta in ganska omgående. Det gäller både begagnade bostäder och nyckelfärdig nyproduktion.

Normala betalningsvillkor vid köp av begagnade bostäder

 • Handpenning
  Vid alla överlåtelser av bostäder upprättas och undertecknas ett s k privat köpekontrakt mellan köpare och säljare. Normalt erläggs här en handpenning om ca 10 % av köpeskillingen.
 • Slutbetalning
  Slutbetalning, d v s ca 90 % av köpeskillingen, sker normalt i samband med tillträde. Lagfart överlåtes till köparen hos en Notarie, som alltid utfärdar lagfartshandlingen i Spanien.

Övriga kostnader och avgifter

 • Sammanlagda skatter för begagnade bostäder är 10% av köpeskillengen och betalas av köparen. Du betalar ytterligare ca 2,5 % för täckning av notarie- och advokatarvoden samt registreringsavgifter.

Att köpa bostad i Spanien

Att köpa en bostad i Spanien skiljer sig från att köpa en bostad i Sverige.
Vi på SkandiaMäklarna kan erbjuda dig all den erfarenhet som behövs för att du ska känna dig bekväm och trygg i din bostadsaffär.
Vi på SkandiaMäklarna hjälper dig att hitta din drömbostad, samt vägleder dig i de ekonomiska och juridiska frågor som kan uppstå.

Har du hittat en bostad du vill titta närmare på?
Kontakta då närmaste kontor i Spanien eller på Kanarieöarna för att boka in en visning. Under visningen erbjuder vi dig möjlighet att titta på de bostäder du är intresserad av samtidigt som du får tillfälle att bekanta dig med området.

Priset på våra bostäder
Priset på våra spanska bostäder är ett accepterat pris av säljare. I Spanien är det ovanligt med budgivning, istället gör säljaren affär med den köpare som är beredd att betala det begärda priset eller det lägre pris man kommit överens om efter förhandling.

Hur mycket får jag låna?
Det är viktigt att ha klart med finansieringen innan du åker på en visningsresa så att du vet att du kan genomföra en affär när du hittat din drömbostad. Generellt gäller att du inte kan låna i Sverige med den spanska fastigheten som säkerhet. Däremot kan du belåna egendom i Sverige för att köpa bostad i Spanien. Du kan även låna pengar till ditt fastighetsköp genom Spanska banker.

Vi på SkandiaMäklarna kan hjälpa dig att hitta en bra finansieringslösning som passar din situation.

Handpenning/reservationsavgift?
I samband med kontraktsskrivning vid en andrahandsförsäljning ska du som köpare betala en handpenning. Normalt är handpenningen 10% av köpesumman. Den slutliga betalningen sker oftast på tillträdesdagen.

Om du istället bestämt dig för att köpa nyproduktion upprättas ett reservationsavtal med byggherren där du betalar en reservationsavgift om 3.000 – 6.000 €. Reservationsavgiften kan du normalt betala med ditt kreditkort.

Tilläggskostnader
När du köper en bostad i Spanien tillkommer en del kostnader utöver själva köpeskillingen. Generellt bör du räkna med ett tillägg till köpeskillingen om ca 10-13 %.

Skatter
Vid köp av nyproducerade bostadsfastigheter tillkommer en mervärdesskatt om 10 % av köpeskillingen. Dessutom tillkommer en stämpelskatt om 1,5 %.

När det gäller begagnade bostäder tillkommer en överföringsskatt om 8-10 % beroende på region och köpeskillingens storlek. Dock utgår ingen stämpelskatt.

Kontrollera med din mäklare vilka skatter som gäller i just ditt fall!

Notariekostnader
Köparen står också för notariens arvode då parterna utväxlar köpekontraktet. Den verkliga kostnaden här kan vara svår att på förhand uppskatta då en rad olika faktorer spelar in, men en ganska god tumregel är att det handlar om 0,5% av köpeskillingen.

Registreringsavgifter
Registreringen i fastighetsregistret under den nya ägaren medför ytterligare kostnader. Återigen handlar det om en kostnad som är svår att ge ett exakt värde på, men även här är en god tumregel är 0,5% av köpeskillingen.

Anslutningsavgifter
Vid tillträdet tillkommer anslutningsavgifter och/eller avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet, samt eventuell gas.

Hur går köpet till?
När du och säljaren tillsammans med mäklaren har kommit överens skrivs ett köpekontrakt, där bland annat pris och tillträdesdatum anges. I samband med detta betalar du också en handpenning, oftast 10 procent av köpeskillingen, som ett bevis på att du kommer att fullfölja affären.

På de flesta av våra bostäder erbjuds tillträde omgående, men det vanliga är att dina förberedelser (t.ex. finansiering och NIE-nummer) gör att tillträdet sker 30-45 dagar efter kontraktskrivning. På tillträdesedagen får du nycklarna och kan flytta in.
Har du fler frågor inför ditt köp av bostad i Spanien är du välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

NIE-nummer
För att kunna äga en bostad i Spanien behöver du ha ett spanskt skatteidentifikationsnummer, ett så kallat NIE-nummer. Först då kan du öppna ett bankkonto och skriva på lagfarten. Ett NIE-nummer ansöker du om hos den Spanska Spanska polisen, den spanska ambassaden eller konsulatet i Sverige. Det enklaste är kanske att göra det via ett ombud genom en fullmakt Spanska ambassaden eller konsulatet i Sverige, alternativt på en spansk polisstation. Att skaffa ett NIE-nummer tar lite olika lång tid beroende på vilken del av Spanien du befinner dig. Vi hjälper dig med all administration och korrespondens.

Hur stora är de löpande driftskostnaderna?
Driftskostnaderna för din bostad i Spanien beror naturligtvis på vilken typ av bostad som du köpt och hur mycket du nyttjar den, men den totala driftskostnaden för en lägenhet med 2 sovrum brukar vara mellan 1.500 – 2.000 SEK per månad. Kostnaden inkluderar bl a samfällighetsavgift, el- och vatten, hemförsäkringspremie och fastighetsskatt. Vi hjälper dig att öppna ett bankkonto i en spansk bank för betalning av de löpande driftskostnaderna via autogiro.

Betalar jag fastighetsskatt i Sverige/Spanien?
Du betalar ingen fastighetsskatt i Sverige på den spanska bostaden, men i Spanien betalar du en kommunal fastighetsskatt som baseras på taxeringsvärdet. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner och ligger mellan 0,4-1,1%. Du betalar även en statlig fastighetsskatt om ca 0,25-0,5% som också utgår från bostadens taxeringsvärde.

Lagfarten
Lagfarten registreras på landregistret, detta tar ca 2-3 månader. När den är inskriven efter att alla skatter och avgifter är betalda får du tillbaka den med inskrivningsbeviset.

Notarius publicus
Notarius publicus är en officiellt utsedd jurist som i detta fall har som uppgift att kontrollera parternas identitet och Notarien kontrollerar ALDRIG bostadens skick, du som köpare är ansvarig för att kontrollera bostaden innan du skriver på, i Spanien gäller köp av begagnade bostäder ”befintligt skick”. Notarien informerar om bostadens skulder om det finns några och kontrollerar att betalningen som är gjord till säljaren är rätt gjord enligt spansk lag och att säljaren har fått sina pengar innan han/hon skriver på. De upprättar också köpebrevet som ligger till grund för din lagfartsansökan.

Undersökningsplikt
Som köpare är du ansvarig för att noggrant undersöka bostaden innan du skriver på köpekontraktet. Alternativt ska avsteg från detta villkoras i köpekontraktet. SkandiaMäklarna Spanien kan rekommendera ett antal duktiga oberoende tekniska arkitekter.

Att sälja bostad i Spanien

Vid försäljning av bostad i Spanien är det viktigt att känna till att processen är annorlunda jämfört med Sverige och att den ofta tar lite längre tid.

Ansvar som säljare
Som säljare är du skyldig att före försäljningen låta göra en energideklaration av bostaden. Denna skall sedan överlämnas till köparen i samband med försäljningen. SkandiaMäklarna kan rekommendera duktiga samarbetspartners som utför energideklarationer.
Som säljare ska du även tillhandahålla dokumentation om bostaden såsom ägarbevis, certifikat på besittningsrätt, information om fastighetsskatt, föreningsavgift m.m.

Hur värderas min bostad?
Innan din bostad läggs ut för försäljning görs en bedömning av värdet. Många har redan ett uppskattat värde av sin bostad, men referenser av verkliga försäljningar av likvärdiga bostäder i närtid hjälper vi dig att ta fram. Med en bra värdering kan vi tillsammans sätta rätt pris.

Kontakta någon av våra mäklare för att ta fram referenser. SkandiaMäklarna har tillgång till ett stort utbud och har goda referenspriser i de flesta områden där vi är verksamma.

Ekonomi
Vad är den egentliga driftkostnaden för bostaden du vill sälja? Vilka reparationsbehov finns i framtiden och till vilka kostnader? Dina spekulanter kommer att vilja baka in detta i sin egen prisuppfattning. Vi hjälper dig med dessa beräkningar.

Avtal
Innan en säljprocess inleds tecknas ett uppdragsavtal mellan dig och mäklaren. Avtalet reglerar försäljningsuppdraget.

Kontrakt
När du som säljare har kommit överens med köparen tecknas ett köpekontrakt, ett så kallat ”arras” eller ”Option de Compras”. I kontraktet framgår priset och tillträdesdatum. När kontraktet undertecknas betalar köparen en handpenning som delbetalning av slutlikviden, vilken betalas på tillträdesdagen. Detta kontrakt ersätts senare av ett nytt kontrakt hos notarien.

Betalning
Notarien tar emot betalningen och ansvarar för att betala in upplupna skatter och avgifter samt att distribuera slutlikviden till dig. Du överlämnar nycklarna till köparen som efter mötet kan tillträda bostaden.

Låt oss leta

Lämna över ditt sökande av en bostad i Spanien till oss.

Skriv in dina sökkriterier här så kontaktar vi dig inom 24 timmar!